สพม.15 ร่วมต้อนรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

9 ตุลาคม 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด  รอง ผอ.สพม.15 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมต้อนรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)  อำเภอสุไหงโก – ลก  ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง และชมนิทรรศการ ภาพ – ข่าว พินีภรณ์