ศธ. จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

12 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นายกวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษา สพฐ. และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมทั้งตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป