นฐ.1 จัดกิจกรรมเขตสุจริตทุกจันทร์

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และข้าราชการ /ลูกจ้าง พร้อมกันร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงค์เขตสุจริต โดยเริ่มจาก เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฎิญาณเขตสุจริต….เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนมีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหกษัตริย์ ร่วมกันแสดงจุดยืนคัดค้านการทุจริตทุกรูปแบบ ….และเป็นการสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ ก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ นายมิน ประจวบวัน ได้พบปะและแจ้งข้อมูลข่าวสาพร้อมเน้นย้ำขอความร่วมมือในเรื่องมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด…….