สพม.33 (สุรินทร์) ต้อนรับรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบาย สพฐ.ติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ได้มาติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 รุ่นที่ 10 และนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1/2560) ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 100 ปี โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมี นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร กล่าวต้อนรับ นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 พร้อมด้วย นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.33 นำตรวจเยี่ยม

ในโอกาสนี้ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
รุ่นที่ 9 นางสาวจัณห์นิภา ผลเกิด
รุ่นที่ 10 นายทักษิณ เกษจรัล
และนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1/2560) เด็กหญิงกันยาลักษณ์ บุญเลื่อน ได้นำเสนอภาพความสำเร็จของการร่วมกิจกรรม และผลการเรียนที่ผ่านมา พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการ

หลังจากนั้น ท่านรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร) ได้กล่าวให้โอวาท นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ได้กล่าวขอบคุณ