รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยม สพม.15

12 ตุลาคม 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมกันให้การต้อนรับ ว่าที่ รต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ซึ่งได้เยี่ยม และให้กำลังใจบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ พร้อมทั้งพูดคุย ซักถามด้วยความเป็นกันเอง  สร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภาพ – ข่าว พินีภรณ์