พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม  2563  ณ กองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  นางจรรยาพร  ยอดแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)    โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธาน