กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563  เวลา 09.30 น.   นายมิน  ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ร่วมกันทำความสะอาด ณ วัดพระงาม พระอารามหลวง และบริเวณโดยรอบคลองเจดีย์บูชา   อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธาน