อบรมการทำจม.ข่าวด้วยสมาร์ทโฟน

วันที่ 6 ธ.ค.2561 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวศุภิสรา สุชาติ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สงขลา เขต 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และการเขียนข่าว เพื่อทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้กับบุคคลากร รร.สังวาลย์วิท๒ ณ  ห้องประชุม รร.สังวาลย์วิท๒ อ.สะเดา จ.สงขลา