กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 กิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีกิจกรมทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชลำห้วยร่องไข ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่