สพม.15 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

13 ตุลาคม 2563นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ได้นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และในวันเดียวกัน บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย ซึ่งครั้งนี้กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ได้จัดขึ้น ณ ลานจอดรถ (ด้านข้างสวน ร.5) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  …ภาพ – ขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์ / พินีภรณ์ – ข่าว