รางวัล King Hamad Youth Empowerment Award to Achieve the SDGs

ด้วย กระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬาราชอาณาจักรบาห์เรน ได้ประกาศเชิญชวนให้ประเทศและองค์กรต่างๆ เสนอชื่อผู้รับรางวัล King Hamad Youth Empowerment Award to Achieve the SDGs ครั้งที่ 3 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ รางวัล King Hamad Youth Empowement Award to Achieve the SDGs