ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น.   ณ สนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1   นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  นางสาวศศิวิมล ผาสุข  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ร่วมพิธีเปิดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561และเยี่ยมให้กำลังใจ คณะผู้บริหารสถานศึกษา, ครู และนักเรียน ซึ่งเป็นตัวแทน สพป.ยโสธร เขต 1 ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ   โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวรายงาน และมี นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ผอ.สพท.,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 5,000 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ และสามารถเข้าแข่งขันในเวทีอื่นๆ ในระดับนานาชาติต่อไป โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งมีกิจกรรมหลักสำคัญ คือ การประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการถนนคนเรียน กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียน จำนวน 76 เขตพื้นที่การศึกษา จาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมนี้ ได้มีพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 69 ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ อีกด้วย