สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าประเมินความพร้อมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโรงเรียนศรีจอมทอง

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชัียงใหม่ เขต 6 ประธานกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP / Mini English Program : MEP) ปีการศึกษา 2563 และคณะ ดำเนินการประเมินโรงเรียนศรีจอมทองที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีจอมทอง