++++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ปี 2564 ++

^^วันจันทร์  ที่  19  เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  เวลา 10.00 น. นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี  2564 (ระดับจังหวัด) เพื่อชี้แจงดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ สืบเสาะและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ให้ดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีนายสมชาย คำใส  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานในการประชุม ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน    // //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน