สพป.ลำพูน เขต 1 “หนึ่งพลังต้านทุจริต”

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำพูน จัดขึ้น “หนึ่งพลังต้านทุจริต” ซึ่ง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ โรงภาพยนตร์ EGV ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลำพูน