ผอ.สพม.37 ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโรงเรียน และการพัฒนาระบบน้ำอุปโภคและบริโภคของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ผอ.สพม.37 ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโรงเรียน และการพัฒนาระบบน้ำอุปโภคและบริโภคของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญา  หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ รอง ผอ.สพม.37 และนายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาโรงเรียน และการพัฒนาระบบน้ำอุปโภคและบริโภคของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นการดำเนินงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในโรงเรียนในช่วงฤดูแล้ง ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

Facebook สพม.37 : ติดตามการพัฒนาระบบน้ำ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ