ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันนี้  (19 ต.ค. 63) นายอดุลย์ กองทอง  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  ตรวจเยี่ยม สังเกตการสอน พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู รับทราบปัญหาการดำเนินงาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา และโรงเรียนบ้านเชือก