การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.นภ.2 มอบหมายให้ ดร.เจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี คณะกรรมการจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นภ.2 และบุคลากร สพป.นภ.2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.นภ.2