สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียน เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.ภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียน เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตามนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู และได้ให้โอวาท    แก่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ก่อนเริ่มการอบรม ถ่ายทดสดผ่านระบบ (Conference) ซึ่ง ดร.สุปัน สุรันนา ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์เขต 3