++สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงนามการทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ++

<<<< วันพุธ  ที่ 21  เดือนตุลาคม พ.ศ.2563   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 กับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน โดยมีนายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และนางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน  ตามแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น พร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ  ห้องประชุม conference หน้าห้องผู้อำนวยการ /ผอ.ปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ภาพข่าว/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

1.นายสุรศักดิ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อ.เมือง

2.นายปกรณ์ หมีจันทร์ต๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า

3.นายอรรถพล  ชุมพู  รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวม อ.ขุนยวม

4.นางเบญจพร  แก้วธารากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า

ธีรธิดา พรหมมาแบน