สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.ไพฑูรย์ การเพียร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้นางสาวเกษรินทร์  ศิริสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสุณีย์  ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมี ร.ต.พงศธร  ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณพระราชานุสรณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวมสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี