ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่9

สำนักงานศาลยุติธรรม เชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศ เข้า่ร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่9 ติดตามรายละเอียดได้ที่ค่ายต้นกล้าตุลาการ