ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันนี้  (21 ต.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  ตรวจเยี่ยม สังเกตการสอน พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู รับทราบปัญหาการดำเนินงาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านกลางนา อ.คำเขื่อนแก้ว โดยมีนายศุภกาญจน์ เลิศแล้ว ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะครูอำนวยความสะดวกในการนิเทศติดตาม เวลา 10.30 น .โรงเรียนบ้านดงจงอาง อ.มหาชนะชัย โดยมีนางศุภิสรา  กรแก้ว ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะครู อำนวยความสะดวกในการนิเทศติดตามในครั้งนี้