สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโอนภาษาสำหรับศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโอนภาษาสำหรับศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ผศ.วรรณา เทียนมี ประธานมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ และ Mr.Sangsok Son Ph.D ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวชิรธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่