สพป.พังงา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน” และ “กองทุนกฐินคุณเอกพจน์ – บุญรอด วานิช เพื่อสำนักสงฆ์สองแพรก”

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ให้การต้อนรับ คุณอภิรักษ์  วานิช ประธานกรรมการมูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน และกองทุนกฐินคุณเอกพจน์ – บุญรอด วานิช เพื่อสำนักสงฆ์สองแพรก และคณะที่มามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดพังงาตลอด ๓๗ ปี สำหรับปี ๒๕๖๓ ได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๑ ทุน เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีอนาคตที่ดี มีวิชาความรู้ติดตัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการเล่าเรียน โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา