รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และติดตามการเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม(สพป.สมุทรสงคราม)

โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษา สพฐ. นางชุลีพร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว ผอ.สพม.10 นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นายการุณ ชูช่วย รอง ผอ.สพม.10 และคณะทำงานจาก สพฐ. เข้าร่วมประชุม