สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ อาราม วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร จังหวัดนครปฐม

วันนี้ (22 ต.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบูรณะวัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร ซึ่งในปีนี้ มียอดบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 1,097,029 บาท ในการนี้ นายมิน ประจวบวัน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมพิธี และในนามหน่วยงานราชการได้ร่วมออกโรงทานแจกจ่ายผู้มาร่วมพิธีด้วย