สพป.ลำปาง เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา  08.30 – 12.00 น. สพป.ลำปาง เขต 1 นำโดย นางอรพิณ กองคำบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสมศรี ต้นโนนเชียง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จำนวน   20 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโซน 8 บริเวณเทศบาลนครลำปาง และตลาดอัศวิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการทำความสะอาด และพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค ให้ดูสะอาด เรียบร้อยสวยงาม