สพป.สร.1 มอบบ้านโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 13)

วันที่  22  ตุลาคม  2563  สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ  จอมพระ  2 จัดพิธีมอบบ้าน ให้กับ ครอบครัวของ  ด.ญ.เสาวลักษณ์  บุญเลิศ  นักเรียน ร.ร.บ้านบุแกรง-ตะเคียน (ปานอุทิศวิทยา) ต.บุแกรง  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์  ตามโครงการ”ธารน้ำใจ  สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 13)  ได้รับเกียรติจาก  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธาน  ซึ่งบ้านตามโครงการดังกล่าว  สำเร็จได้  จากธารน้ำใจ  ความร่วมมือของบุคลากร  สพป.สุรินทร์ เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเครือข่ายฯ จอมพระ 2   ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน    และยังได้รับเกียรติจากตัวแทน  ส.ส. ในเขตพื้นที่  รวมถึงผู้แทนหน่วยงาน  องค์กร  เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการ   “ เพิ่มโอกาส  และลดความเหลื่อมล้ำ”  ให้กับนักเรียนและครอบครัวในครั้งนี้