เชิญชวนร่วมงานเวทีเสวนาและชมนิทรรศการในงาน “ครูปล่อยแสง: บัวหลวงก่อการครู ร่วมพัฒนา”

ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสานพลังเครือข่ายครูและบุคลการด้านการศึกษา ในการนี้ได้จัดงาน “ครูปล่อยแสง : บัวหลวงก่อการครู ร่วมพัฒนา” เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ หากสนใจร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เชิญชวนร่วมงานเสวนาและชมนิทรรศการในงาน ครูปล่อยแสง บัวหลวงก่อการครู ร่วมพัฒนา