ทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International ประจำปี 2564-2565

ด้วย Engenius International ได้เสนอให้ทุนนักเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม นานาชาติ ประจำปี 2564-2565 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หากสนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ