สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional learning community) ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมกับเครือข่ายครูเชี่ยวชาญล้านนา และเครือข่ายครูวิชาการฯ นำโดยนางเตือนใจ ณ รังษี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ดร.ชนันท์ธิดา ประพิณ ดร.ปรียาดา ทะพิงค์แก ครูปนางฐิติยา จองหมุ่ง ครูกฤตภัทร อรุณดี ครูพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม ครูนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา ครูพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม ครูในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เครือข่ายครูเชี่ยวชาญล้านนา และเครือข่ายครูวิชาการ ฯ จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC (Professional learning community) ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวชิรธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6