สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 13 /2563  ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายปัญญา  แก้วกียูร เป็นประธาน พร้อมกับคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน