++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.อลงกรณ์ ก๋าแก้ว รร.บ้านแม่อูคอหลวง อ.ขุนยวม +++

^^^วันจันทร์  ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1 นำโดย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานกรรมการ ,นายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ,นางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ประเมินนายอลงกรณ์  ก๋าแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ++ผอ.สุภาสิริ  มณีธร  ภาพข่าว+ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน