สพม.เขต16 (สงขลา-สตูล) ต้อนรับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตูลวิทยา

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ร่วมต้อนรับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตูลวิทยาในฐานะศิษย์เก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ย้ำกับนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาในฐานะรุ่นน้อง  ดังนี้     1.ให้เก่งคิด    2.ให้เก่งงาน    3.ให้เก่งคน     4.ให้เก่งสื่อสาร     5.ให้รู้เท่าทันสื่อ