จันท์ 1 ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

7 ธันวาคม 2561 นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมบุคลากรกลุ่มอำนวยการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลจังหวัดจันทบุรี ที่จังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าอาคารเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี