ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

เช้าวันนี้ เวลา 09.30 น.(7 ธันวาคม 2561) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. พร้อมด้วย รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.ศธ  นายสนิท แย้มเกสร รอง เลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภู “โรงเรียน ฒ ผู้เฒ่า” ณ พื้นที่ดำเนินงานโครงการบริเวณตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู นายสายศิลป์ สายืน ผอ.วิทยาลัยชุมชน (วชช.) หนองบัวลำภู   และ นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว  และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ดีใจที่พื้นที่แห่งนี้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพราะมันนี้ประเทศต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาครั้งต่อไปในครั้งหน้าโรงเรียนจะไม่ได้เป็นสถานที่สอนหนังสืออย่างเดียวแต่จะเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาชุมชนเป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัยการเรียนการสอนจึงอาจจะไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนระบบหรือการบ้านเรียนในโรงเรียนเพราะการเปลี่ยน แฟนของเทคโนโลยีจะก้าวเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้แทน อีกครั้งวันนี้มีเด็กออกนอกห้องเรียน​เยอะมาก​ จำนวนเด็กลดลงลงอย่างมาก​ แม้แต่จำนวนที่นั่งเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ก็ยังมีที่นั่งว่างจำนวนมาก   ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการต้องปรับตัวของเด็กประถมมัธยม สมัยนี้มีการเรียนรู้ เทคโนโลยีส่งเสริม​ เราจึงต้องจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่ โรงเรียนและครูก็ต้องปรับตัวเป็นอย่างมากไม่ใช่สอนหนังสือแต่ต้องส่งเสริมดึงศักยภาพของเด็กไปสุดๆด้านที่กดชอบไม่ได้ เปลี่ยนอนาคตลูกหลานให้มีอนาคตทันโลกทันเทคโนโลยีให้ได้.