สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒