สพป.ปัตตานีเขต 2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ

25 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.  นายสะอาด อุสมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม  ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ ลร.ปน.2/2563 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ จุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการฝึกอบรมเยาวชน ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานลูกเสือโลก และบรรลุอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ สามารถนำกระบวนการลูกเสือไปพัฒนาลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปพัฒนาตนเองและมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูงในโอกาสต่อไป