สพป.ลำพูน เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลำปาง เขต 1

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยการนำของ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 พร้อมฝ่ายบริหาร บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 110 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตสุจริตและระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ