สพป.หนองคาย เขต 1 “ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2563

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 นำคณะ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 รับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาและร่วมประชุมทางไกล ในรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2563  ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ. โดยเคร่งครัด