ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ ภูธรจังหวัดปัตตานี

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการทุกภาคส่วน ในจังหวัดจังหวัดปัตตานี โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี