กิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันนี้ที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.นภ.2 มอบหมายให้ ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว รองผอ.สพป.นภ.2 ร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยบริการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง บ้านวังโปร่ง ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู