++สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมถ่ายทำรายการโชคดีที่มีครู โรงเรียนเสรีวิทยา ช่อง CCT channel++

<<<< วันพุธ ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเปิดบ้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และร่วมให้การสัมภาษณ์การถ่ายทำรายการโชคดีที่มีครู ทางช่อง CCT channel เพื่อเผยแพร่ผลลัพธ์การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของโรงเรียนเสรีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ จนสำเร็จ //ปาณิสรา ทิมินกุล ภาพข่าว//ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน