กิจกรรมเขตสุจริต..”ยึดมั่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

 

 

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 บริเวณโดมหน้าอาคารสำนักงาน สพป.นครปฐม เขต 1 นายมิน ประจวบวัน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่ม และข้าราชการ /ลูกจ้าง ร่วมพิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ในวันนี้ นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้พบปะ พูดคุย และแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาดูงาน สพป.ปทุมธานี เขต 1 และแจ้งกำหนดการเดินทาง ผอ.ใหม่ นายมติชน มูลสูตร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สพป.นครปฐม เขต 1 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือข้าราชการและลูกจ้างทุกคนร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพิ้อแสดงออกถึงความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ สพป.นครปฐม เขต 1 ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม #นครปฐม1 #เคารพธงชาติ