สพป.ชัยนาท าร่วมประชุมขับเคลื่อนและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง” กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการความสำเร็จกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น”

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง” กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการความสำเร็จกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” ของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา 6 แห่ง และประถมศึกษา 6 แห่ง โดย นายจีระศักดิ์ ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมวิหาร  เป็นตัวแทน สพป.ชัยนาท นำเสนอพร้อมจัดนิทรรศการ เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน