สพม.15 ร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3 พฤศจิกายน 2563  นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมดารุสลาม ศปบ.จชต.

(กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม…ภาพ – ขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์ /พินีภรณ์ – ข่าว