นายสนิท  แย้มเกษร  รองเลขาธิการ  กพฐ.  เป็นประธานพิธีรับมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ  หลังที่  ๑๑๘ โรงเรียนบ้านโตนด   สพป.นครราชสีมา  เขต  ๑   

วันศุกร์ที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  นายสนิท  แย้มเกษร  รองเลขาธิการ  กพฐ.  เป็นประธานพิธีรับมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ  หลังที่  ๑๑๘   ภายใต้โครงการ  “อายิโนะโมะโต๊ะ  โภฃนาการเพื่อเด็กไทย  ก้าวไกลสร้างชาติ”   โดยมี  ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  กล่าวรับมอบและขอบคุณฯ     ซึ่งมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง  เมื่อปี 2562  จำนวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท     ณ  โรงเรียนบ้านโตนด   สพป.นครราชสีมา  เขต  ๑