สพป.สร.1 มอบบ้านโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 15)

 

วันที่  6  พฤศจิกายน   2563  สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ  เมืองสุรินทร์ 6  จัดพิธีมอบบ้าน ให้กับ ครอบครัวของ  ด.ญ. พัชรี  อยู่ดี  นักเรียน ร.ร.เมืองที  ต.เมืองที  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์  ตามโครงการ”ธารน้ำใจ  สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 15)  โดย นายคำปุ่น  บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มอบหมายให้นายสุทัศน์  เดชมา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธาน  ซึ่งบ้านตามโครงการดังกล่าว  สำเร็จได้  จากธารน้ำใจ  ความร่วมมือของบุคลากร  สพป.สุรินทร์ เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเครือข่ายฯ เมืองสุรินทร์ 6  ผู้นำฝ่ายปกครอง  ผู้นำชุมชน   ผู้ปกครองนักเรียน   รวมถึงผู้แทนหน่วยงาน  องค์กร  เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการ   “ เพิ่มโอกาส  และลดความเหลื่อมล้ำ”  ให้กับนักเรียนและครอบครัวในครั้งนี้