สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่  ๔ /๒๕๖๓ ในการนี้บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น มอบเงินสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิยิ้มสยาม ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๙ โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดห้องเรียนคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแกงาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสนามช้าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางแดง  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒